DriftStatus: 130.235.186.79

Nedan visas upptiden för servern 130.235.186.79. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 130.235.186.79 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 130.235.186.79 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-07-21 01:47:21       2012-07-21 01:47:44   23 s.