DriftStatus: 130.237.205.63

Nedan visas upptiden för servern 130.237.205.63. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 130.237.205.63 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 130.237.205.63 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-08-06 04:12:19       2012-08-06 04:17:56   337 s.