DriftStatus: 130.238.147.223

Nedan visas upptiden för servern 130.238.147.223. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 130.238.147.223 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 130.238.147.223 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-06-02 00:21:58       2013-08-22 14:21:07   101743149 s.