DriftStatus: 130.238.7.26

Nedan visas upptiden för servern 130.238.7.26. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 130.238.7.26 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 130.238.7.26 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-03-04 15:36:08       2013-03-19 16:23:55   95993267 s.