DriftStatus: 130.239.33.102

Nedan visas upptiden för servern 130.239.33.102. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 130.239.33.102 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 130.239.33.102 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-07-21 01:47:01       2012-07-21 01:47:32   31 s.