DriftStatus: 130.239.34.163

Nedan visas upptiden för servern 130.239.34.163. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 130.239.34.163 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 130.239.34.163 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2009-11-10 13:28:49       2013-04-24 18:03:09   108963260 s.