DriftStatus: 193.0.253.28

Nedan visas upptiden för servern 193.0.253.28. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 193.0.253.28 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 193.0.253.28 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-03-10 18:30:00       2012-03-10 18:30:15   15 s.