DriftStatus: 193.11.106.229

Nedan visas upptiden för servern 193.11.106.229. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 193.11.106.229 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 193.11.106.229 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2009-08-25 18:35:50       2012-08-21 02:59:18   94292608 s.