DriftStatus: 193.12.211.141

Nedan visas upptiden för servern 193.12.211.141. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 193.12.211.141 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 193.12.211.141 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-07-19 03:22:38       2012-07-19 03:26:14   216 s.