DriftStatus: 193.13.249.152

Nedan visas upptiden för servern 193.13.249.152. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 193.13.249.152 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 193.13.249.152 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-02-01 12:18:14       2012-10-11 14:42:18   84936244 s.