DriftStatus: 193.13.74.8

Nedan visas upptiden för servern 193.13.74.8. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 193.13.74.8 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 193.13.74.8 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-03-16 09:51:51       2012-03-16 09:52:01   10 s.
2012-03-16 09:50:45       2012-03-16 09:51:31   46 s.