DriftStatus: 193.150.254.72

Nedan visas upptiden för servern 193.150.254.72. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 193.150.254.72 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 193.150.254.72 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-06-08 17:57:20       2013-04-29 15:27:27   91229407 s.