DriftStatus: 193.180.255.245

Nedan visas upptiden för servern 193.180.255.245. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 193.180.255.245 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 193.180.255.245 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-05-13 09:25:30       2013-07-22 19:24:00   100778310 s.