DriftStatus: 193.212.118.149

Nedan visas upptiden för servern 193.212.118.149. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 193.212.118.149 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 193.212.118.149 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-03-09 10:54:48       2012-03-09 10:55:22   34 s.