DriftStatus: 193.234.254.195

Nedan visas upptiden för servern 193.234.254.195. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 193.234.254.195 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 193.234.254.195 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2011-03-16 20:32:39       2013-08-06 20:43:39   75510660 s.
2011-03-16 20:32:39       2013-08-06 20:43:40   75510661 s.