DriftStatus: 193.242.122.33

Nedan visas upptiden för servern 193.242.122.33. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 193.242.122.33 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 193.242.122.33 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-03-09 06:10:56       2012-03-09 06:11:53   57 s.