DriftStatus: 193.27.192.37

Nedan visas upptiden för servern 193.27.192.37. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 193.27.192.37 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 193.27.192.37 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-07-18 08:12:34       2012-07-18 08:13:44   70 s.