DriftStatus: 193.27.192.45

Nedan visas upptiden för servern 193.27.192.45. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 193.27.192.45 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 193.27.192.45 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-07-17 12:24:58       2012-07-17 12:27:11   133 s.