DriftStatus: 193.44.172.105

Nedan visas upptiden för servern 193.44.172.105. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 193.44.172.105 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 193.44.172.105 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2009-12-30 12:14:47       2013-02-13 09:22:50   98572083 s.