DriftStatus: 193.44.172.56

Nedan visas upptiden för servern 193.44.172.56. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 193.44.172.56 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 193.44.172.56 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-07-21 01:46:41       2012-07-21 01:47:31   50 s.