DriftStatus: 193.90.12.7

Nedan visas upptiden för servern 193.90.12.7. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 193.90.12.7 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 193.90.12.7 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-03-13 22:08:18       2012-03-13 22:09:35   77 s.