DriftStatus: 193.90.90.235

Nedan visas upptiden för servern 193.90.90.235. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 193.90.90.235 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 193.90.90.235 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-06-17 09:58:30       Avbrott pågår *   - - - *
2012-03-16 03:52:48       2012-03-16 03:52:50   2 s.

* Nertiden är inte inräknad i grafen.