DriftStatus: 194.146.170.141

Nedan visas upptiden för servern 194.146.170.141. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 194.146.170.141 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 194.146.170.141 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-07-21 01:51:55       2012-07-21 02:00:00   485 s.