DriftStatus: 194.150.222.71

Nedan visas upptiden för servern 194.150.222.71. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 194.150.222.71 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 194.150.222.71 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-07-15 15:53:36       2013-05-31 17:22:52   90811756 s.