DriftStatus: 194.150.222.75

Nedan visas upptiden för servern 194.150.222.75. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 194.150.222.75 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 194.150.222.75 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-07-15 16:00:24       2013-04-09 15:20:13   86311189 s.