DriftStatus: 194.23.40.227

Nedan visas upptiden för servern 194.23.40.227. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 194.23.40.227 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 194.23.40.227 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-01-08 11:28:13       2012-09-23 17:35:54   85468061 s.