DriftStatus: 194.236.32.141

Nedan visas upptiden för servern 194.236.32.141. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 194.236.32.141 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 194.236.32.141 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-03-10 06:14:55       2012-03-10 06:15:28   33 s.