DriftStatus: 194.236.32.4

Nedan visas upptiden för servern 194.236.32.4. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 194.236.32.4 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 194.236.32.4 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-06-10 03:26:38       Avbrott pågår *   - - - *
2012-02-08 05:11:36       2012-02-08 05:11:44   8 s.

* Nertiden är inte inräknad i grafen.