DriftStatus: 194.237.231.23

Nedan visas upptiden för servern 194.237.231.23. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 194.237.231.23 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 194.237.231.23 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2009-10-25 15:14:00       2013-01-15 18:40:11   101791571 s.