DriftStatus: 195.159.119.80

Nedan visas upptiden för servern 195.159.119.80. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 195.159.119.80 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 195.159.119.80 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2009-12-01 15:12:40       2012-08-24 10:35:40   86120580 s.