DriftStatus: 195.159.29.16

Nedan visas upptiden för servern 195.159.29.16. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 195.159.29.16 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 195.159.29.16 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-03-31 14:41:09       Avbrott pågår *   - - - *
2012-03-15 13:19:34       2012-03-15 13:19:39   5 s.

* Nertiden är inte inräknad i grafen.