DriftStatus: 195.178.165.77

Nedan visas upptiden för servern 195.178.165.77. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 195.178.165.77 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 195.178.165.77 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2009-10-25 15:12:19       2013-04-15 16:11:45   109555166 s.