DriftStatus: 195.18.206.103

Nedan visas upptiden för servern 195.18.206.103. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 195.18.206.103 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 195.18.206.103 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-07-21 10:18:33       2012-07-21 10:18:43   10 s.
2012-07-21 10:17:55       2012-07-21 10:17:58   3 s.