DriftStatus: 195.18.230.85

Nedan visas upptiden för servern 195.18.230.85. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 195.18.230.85 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 195.18.230.85 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2009-12-01 15:12:16       2012-09-09 22:53:55   87547299 s.