DriftStatus: 195.204.39.236

Nedan visas upptiden för servern 195.204.39.236. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 195.204.39.236 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 195.204.39.236 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-02-10 03:22:30       2013-06-28 12:00:53   106645103 s.