DriftStatus: 195.204.78.33

Nedan visas upptiden för servern 195.204.78.33. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 195.204.78.33 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 195.204.78.33 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-07-21 01:47:19       2012-07-21 01:47:33   14 s.