DriftStatus: 195.24.162.11

Nedan visas upptiden för servern 195.24.162.11. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 195.24.162.11 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 195.24.162.11 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-07-21 01:48:14       2012-07-21 01:54:35   381 s.