DriftStatus: 195.26.0.50

Nedan visas upptiden för servern 195.26.0.50. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 195.26.0.50 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 195.26.0.50 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2009-10-25 14:51:24       2013-01-04 13:58:55   100825651 s.