DriftStatus: 195.26.0.94

Nedan visas upptiden för servern 195.26.0.94. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 195.26.0.94 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 195.26.0.94 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-01-08 02:32:46       2012-09-25 19:24:23   85679497 s.