DriftStatus: 195.67.84.162

Nedan visas upptiden för servern 195.67.84.162. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 195.67.84.162 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 195.67.84.162 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-03-11 18:32:16       2012-03-11 18:32:23   7 s.