DriftStatus: 195.67.98.4

Nedan visas upptiden för servern 195.67.98.4. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 195.67.98.4 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 195.67.98.4 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-04-30 22:33:09       2013-01-28 15:21:43   86723314 s.