DriftStatus: 195.7.67.50

Nedan visas upptiden för servern 195.7.67.50. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 195.7.67.50 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 195.7.67.50 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-07-21 20:09:47       2012-07-21 20:09:50   3 s.