DriftStatus: 195.74.37.170

Nedan visas upptiden för servern 195.74.37.170. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 195.74.37.170 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 195.74.37.170 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-03-18 01:33:03       2012-03-18 01:33:08   5 s.