DriftStatus: 212.116.65.202

Nedan visas upptiden för servern 212.116.65.202. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 212.116.65.202 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 212.116.65.202 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-05-15 13:29:56       2013-01-24 14:08:54   85109938 s.