DriftStatus: 212.116.65.212

Nedan visas upptiden för servern 212.116.65.212. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 212.116.65.212 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 212.116.65.212 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-05-16 10:01:58       2013-01-25 13:18:50   85119412 s.