DriftStatus: 212.116.76.241

Nedan visas upptiden för servern 212.116.76.241. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 212.116.76.241 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 212.116.76.241 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-08-20 10:54:48       2013-05-22 11:22:30   86920062 s.