DriftStatus: 212.214.132.152

Nedan visas upptiden för servern 212.214.132.152. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 212.214.132.152 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 212.214.132.152 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-08-06 17:34:21       2013-07-09 10:42:10   92250469 s.