DriftStatus: 212.214.212.232

Nedan visas upptiden för servern 212.214.212.232. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 212.214.212.232 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 212.214.212.232 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2012-02-04 22:09:22       2012-02-04 22:12:26   184 s.