DriftStatus: 212.247.51.116

Nedan visas upptiden för servern 212.247.51.116. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 212.247.51.116 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 212.247.51.116 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2009-12-11 14:31:48       2013-08-05 00:06:13   115115665 s.