DriftStatus: 212.247.51.74

Nedan visas upptiden för servern 212.247.51.74. 100% upptid innebär att DriftStatus inte har hittat några driftavbrott. Om 212.247.51.74 nyligen har lagts till så visas det 0% på dessa dagar, därefter visas normala upptiden. Adressen 212.247.51.74 registrerades i systemet den 2009-02-13 23:20:00.

Nedan visas de 10 senaste driftavbrotten som DriftStatus har rapporterat.

Avbrott       Återställd Nertid i sekunder
2010-04-30 22:55:25       2013-02-11 16:13:15   87934670 s.